Bedriften

BIKEA-tales

Bakgrunn: Jeg, Tor Haugnes, underviser i et obligatorisk kurs for alle bachelor studenter på Handelshøyskolen BI. Kurset heter HIS3400 "Bedriften" og har som mål å gi studentene en innføring i aksjeselskapets historie men også mange andre spennende emner som, ledelse, entreprenørskap, statens rolle, etikk og samfunnsansvar. Kurset hadde ved oppstart høsten 2011, over 4500 studenter på landsbasis. Jeg har 5 klasser dette semesteret og dermed rundt 1000 studenter. Med et slikt antall sier det seg selv at man må tenke litt annerledes i målet med å nå fram til hver enkelt for å stimmulere til best mulig læring. Når det er sagt, kurset er i utgangspunktet ikke et fag som BI-studenten synes er motiverende i seg selv, det er vi foreleserne som gjør forskjellen!

Jeg har vært så heldig å få delta i dette snarfilm-prosjektet og her har jeg både blitt kjent med mange flinke lærere samt fått innblikk i hvordan man på enkelt vis kan produsere eget undervisningsmateriell. I tillegg har jeg fått god hjelp og støtte fra min egen arbeidsgiver, særlig Vegard Skipnes og Lars Holand ved BI LearningLab bør nevnes. Her en lenke til deg som vil vite mer om BI LearningLab>>

Pedagogisk funksjon: BIKEA filmene er fra min side et eksperiment. Både hva gjelder teknologi og innhold. Det ble i alt åtte episoder som spiller på humor, men knyttet til sentrale emner i Bedriften gjennom høsten. Jeg bruker humor i forelesningene mine også - men disse små typene (stort sett festet på konas malerpensler) gir meg mye større spillerom til å "leke" med flere ting som ikke egner seg i en forelesning. Alle episodene avsluttes med et spørsmål eller en problemstilling og tanken var at studentene kan legge inn svar i de redigerbare mappene i læringsplattformen. Det har i liten grad skjedd. Jeg har fått et par lenker til andre youtube-ressurser, men til nå, ingen ting som er laget spesielt av studentene til meg/medstudentene.

Lengde: De fleste episodene er mellom 2-3 minutter. Det er litt langt synes jeg selv. Men det har gitt verdifull erfaring.

Teknisk:Jeg har en iphone og min fars gamle kamerastativ, en gummistrikk til å holde "kameraet" (før jeg fikk gorilla-rammen av Lars) og bruker You Tube som avspiller. Filmene er "lukkede" så man må ha URL-en for å kunne se. I noen av filmene har jeg brukt en 21" ekstern skjerm som lerret, i andre, som i min personlige favoritt, besøket i landhandelen i Innvikbotn, er det to lett modifiserte A4 ark som lager kulissene.

Hva sier studentene om opplegget? Jeg har fått en del positive henvendelser pr epost og kommentarer i timene, men skal gjøre en kvalitativ undersøkelse av dette mot slutten av semesteret og deretter oppdatere dette punktet. Målet var å skape litt "fuss" og få flest mulig til å se hvordan spørsmålene jeg stiller i faget også kan vises på en utradisjonell og humoristisk måte!

Et par smakebiter:
Den mest sette filmen hvor selveste næringsministeren har tatt turen opp til BI i Nydalen for å høre hvordan det står til med kunnskapen om statlig eierskap: (filmen åpner i nytt vindu)

Den omtalte episoden hvor "nærrevyen" reiser nordover for å ta rede på konsekvensene og årsaker (?) til avvfolkningen - et av momentene ved globaliseringen: (filmen åpner i nytt vindu)

En tredje smakebit, den åttende og foreløpig siste episoden ser på innovasjon og stat, i tillegg et forsøk på å snu litt på sentrum-periferi-dimensjonen (og om mulig en og annen fordom):

Alle BIKEA-filmene finner du på bloggen min>>

Kommentarer mottas med takk!

Mvh Tor Haugnes, Nøtterøy oktober 2011