Forventningsvideoer

Laget av: Hugo Nordseth og Line Kolås 

Pedagogisk funksjon: På slutten av samling i faget "IKT for lærere" ble studentene delt inn i grupper. Hver gruppe skulle presentere sine forventninger og utfordringer i forhold til dette studiet. Dette ble gjort for å avklare studentenes forventninger, men også gjøre studentene mer bevisste sine utfordringer (da det er et EVU-tilbud er de fleste studentene i jobb og har endel praktiske utfordringer). Videoene er tenkt vist på siste samling til våren, for at studentene skal evaluere om studiet levde opp til forventningene og kunne gi tilbakemeldinger til fagansvarlige om dette, samt at studentene skal kunne bruke videoene som formativ vurdering for å bevisstgjøres hva de faktisk har lært i løpet av året.

Lengde: 13 videosnutter á 2-3 minutter minutter.

Teknisk: Vi brukte mobilkamera (Samsung Galaxy) til opptak av dette, filformatet var .mp4.

Eksempel: Det er ikke gjort avtale med studentene om publisering av disse opptakene