Eksempler på snarfilmer

På denne siden finner du en rekke eksempler på ulike typer video som er utviklet i regi av Snarfilm-prosjektet. Hver lenke leder til en side med beskrivelse av denne type video: Pedagogisk funksjon, tekniske aspekter, eksempel på video og liknende.