Pedagogisk bruk fase 4: Vurdering

Vurderingsfasen kan deles i to kategorier: