Hvordan lage snarfilm: Skjermopptak

Hva er skjermopptak?

Skjermopptak, skjermvideo, eller "screencast" er et opptak av skjermbildet på en datamaskin, publisert som en videofilm. Det finnes flere programmer som gir mulighet for å filme det som skjer på skjermen i tillegg til lyd, f.eks Screencast-o-maticJingCamtasia studioWM CaptureCamStudioScreenFlow.

I de meste avanserte screencast-programmene, f.eks Camtasia studio og ScreenFlow har man mulighet for å redigere i tillegg til å gjøre opptak. Eksempler på redigering som er aktuell å gjøre i etterkant av opptaket er å zoome inn på deler av skjermen som er sentral, samt bruke tekstbokser (callouts) for å fremheve det som gjøres på skjermen.

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig med et tegnebrett når man skal lage en skjermvideo. Ved bruk av tegnebrett kan man tegne, skrive regnestykker etc med håndskrift. Khan academy er kjent for sine skjermvideoer for opplæring innen ulike fag, og bruker ofte tegnebrett.

Opptak av det som foregår på skjermen i tillegg til lydopptak gjennom mikrofon er normalt svært enkelt. Problemer har oppstått i de tilfellene vi har prøvd å filme videokonferanser (f.eks via Skype), Noen screencast-programmer fungerer ikke i disse tilfellene, fordi lyd må tas opp både fra mikrofon samt via høyttaler.

Opptaksutstyr

Det trengs programvare for skjermopptak, en mikrofon og evt. et webkamera for å lage skjermopptak. Ved bruk av den innebygde mikrofonen på en bærbar datamaskin vil man imidlertid ofte høre tastatur og museklikk, og ofte annen støy i tillegg. Det anbefales derfor å bruke et headsett med mikrofon.

Bruk av kamera i tillegg til skjermopptak

Mange screencast-programmer gir mulighet for å ta opp video av personen som snakker samtidig som man tar skjermopptak. Man bør gjøre en vurdering om det er nødvendig å se ansiktet på den som snakker for å nå målet med skjermopptaket, eller vil ansiktet være til distraksjon. Dersom man har mulighet til å ha med video av personen bare i starten av filmen, kan dette være hensiktsmessig. 

For å fremheve deler av skjermen under et skjermopptak, kan man innen noe programvare for skjermopptak bruke zoom, panorering eller såkalte "callouts" (skriftlige meldinger for å fremheve noe). Å bare bruke musepekeren for å peke kan være vanskelig å oppfatte for seeren. Noen programmer gir også mulighet til å fremheve musepekeren ved flytting og klikking. Husk at dersom du bruker hurtigtaster, som f.eks Ctrl + C for å kopiere så vil ikke seeren oppfatte hva du gjør.

Klargjøring før opptak

Før man gjennomfører et skjermopptak, kan det være lurt med litt klargjøring og rydding på skjermen.

En typisk nybegynnerfeil ved skjermopptak er at det blir mest snakk og lite som skjer på skjermen. Vær derfor nøye med å tenke igjennom opptaket ditt og sørg for at det er kontinuerlig bevegelse i skjermopptaket ditt.  Det er også smart å vurdere om det du skal presentere bør lages i flere kortere skjermopptak i stedet for et lengre skjermopptak. Ved lange skjermopptak er det stor fare for at du må gjøre mange opptak (før alt blir riktig) eller at du må redigere videoen i etterkant. Dersom man lager flere små skjermopptak, kan man ha fokus på kun ett tema og det blir ikke "uoverkommelig" langt for seeren.

Veiledninger for ulike screencast-verktøy:

Eksempler