Hvordan lage snarfilm: Interaktive tavler

Når det gjelder interaktive tavler, vil vi her først og fremst snakke om den interaktive tavlen fra SMART technologies; Smartboard. Programvare som medfølger SmartBoard inneholder en enkel opptaker som tar opp skjermbildet på PC-en. Ved å knytte dette til lyden fra tilkoblet mikrofon kan man lagre det hele som video.

"Smart opptaker" har en opptaksknapp, en pauseknapp og en stopp-knapp. Ved opptak kan man velge om man ønsker å filme hele skjermen eller deler av skjermbildet (et spesifikt vindu eller egendefinert område på skjermen). Pauseknappen kan brukes dersom man trenger tid til å tenke seg om og ønsker en pause i opptaket, og når man trykker på stopp-knappen får man spørsmål om hvor man ønsker å lagre video-fila. Via meny-knappen kan man velge om man ønsker wmv eller avi som videoformat.

I prinsippet blir "Smart Opptaker" veldig likt screencast-programvare. Den viktigste forskjellen er imidlertid at man har mulighet til å ta opp video om det som skjer på den interaktive tavla i en undervisningssituasjon i klasserommet. Alt man gjør på den interaktive tavla og alt man sier vil bli tatt opp, og resultatet er en videofil. Dette kan brukes både når lærer eller elever benytter den interaktive tavla.

Mer info om SMART Opptaker finnes på SmartSkole (http://smartskole.no/index.cfm?id=328922)