Humor med faglig dukketeater (BIKEA Tales)

Laget av: Tor Haugnes 

Pedagogisk funksjon: BIKEA filmene er fra min side et eksperiment. Både hva gjelder teknologi og innhold. Det ble i alt åtte episoder som spiller på humor, men knyttet til sentrale emner i Bedriften gjennom høsten. Jeg bruker humor i forelesningene mine også - men disse små typene (stort sett festet på konas malerpensler) gir meg mye større spillerom til å "leke" med flere ting som ikke egner seg i en forelesning. Alle episodene avsluttes med et spørsmål eller en problemstilling og tanken var at studentene kan legge inn svar i de redigerbare mappene i læringsplattformen. Det har i liten grad skjedd. Jeg har fått et par lenker til andre youtube-ressurser, men til nå, ingen ting som er laget spesielt av studentene til meg/medstudentene. Kurset HIS3400 "Bedriften" har som mål å gi studentene en innføring i aksjeselskapets historie men også mange andre spennende emner som, ledelse, entreprenørskap, statens rolle, etikk og samfunnsansvar. Kurset hadde ved oppstart høsten 2011, over 4500 studenter på landsbasis. Jeg har 5 klasser dette semesteret og dermed rundt 1000 studenter. Med et slikt antall sier det seg selv at man må tenke litt annerledes i målet med å nå fram til hver enkelt for å stimmulere til best mulig læring. Når det er sagt, kurset er i utgangspunktet ikke et fag som BI-studenten synes er motiverende i seg selv, det er vi foreleserne som gjør forskjellen!

Lengde: De fleste episodene er mellom 2-3 minutter. Det er litt langt synes jeg selv. Men det har gitt verdifull erfaring.

Teknisk: Jeg har en iphone og min fars gamle kamerastativ, en gummistrikk til å holde "kameraet" (før jeg fikk "gorilla pod") og bruker You Tube som avspiller. Filmene er "lukkede" så man må ha URL-en for å kunne se. I noen av filmene har jeg brukt en 21" ekstern skjerm som lerret, i andre, som i min personlige favoritt, besøket i landhandelen i Innvikbotn, er det to lett modifiserte A4 ark som lager kulissene.

Vanskelighetsgrad: LETT/MIDDELS/VANSKELIG

Tid å lage totalt: REALISTISK ESTIMAT HER.

Krav til forberedelser: KORT FORKLARING HER.

Ting å tenke på for å lykkes: FALLGRUVER OG/ELLER TIPS.

Eksempel: Her er to eksempler på ulike videoer med fingerdukker kjøpt på IKEA.
- Den mest sette filmen hvor selveste næringsministeren har tatt turen opp til BI i Nydalen for å høre hvordan det står til med kunnskapen om statlig eierskap (http://youtu.be/aMCAiVe3RvE)

- Den omtalte episoden hvor "nærrevyen" reiser nordover for å ta rede på konsekvensene og årsaker (?) til avvfolkningen - et av momentene ved globaliseringen (http://youtu.be/M4XmVY_RFHo)

Alle BIKEA-filmene finner du på bloggen til Tor