Hvordan lage snarfilm: Digitale fortellinger

Man kan lage videosnutter sammensatt av en rekke stillbilder. Ved bruk av programvare kan man "simulere" bevegelse i bildene ved bruk av zooming, panorering etc. Digitale fortellinger i den form som er beskrevet her, ligger i grenseland for hva vi kan kalle snarfilm, da det krever en del arbeid å lage en god digital fortelling.

Bruk av slike fotohistorier er blitt vanlig i skolen gjennom teknikken "digital storytelling", hvor en historie fortelles med en første-persons fortellerstemme gjennom digitale verktøy f.eks stillbilder og lyd. Historien som fortelles skal baseres på egne opplevelser, erfaringer, minner, interesser, tanker osv. Det betyr at en historie om oljefunnene i Nordsjøen i motsetning til en saklig, faktapreget og objektiv dokumentar, kan vinkles med utgangspunkt i en personlig historie om hvordan dette berører "meg" (fortellerstemmen).

Konseptet "digital storytelling" ble utviklet av Center for Digital Storytelling i USA. På senterets websted (http://www.storycenter.org) kan man finne mye informasjon om digitale fortellinger.
 

Hvordan lage digitale fortellinger?

Prosessen for å lage digitale fortellinger kan beskrives i følgende steg:

  1. Hent inn bilder og legg dem i riktig rekkefølge.
  2. Legg til tekst på bildene.
  3. Legg inn lydkommentar og tilpass bevegelse.
  4. Legg til bakgrunnsmusikk.
  5. Lagre fotofortellingen som videofil (ferdig videosnutt) og prosjektfil (som er fila hvor du kan redigere fotofortellingen videre).

Erfaringsmessig er det å arbeide med 2 ulike filer som er den største utfordringen for nybegynnere i f.eks Photostory. Dersom du skjønner at du arbeider i prosjektfila, og lager det ferdige produktet som en videofil, har du kommet langt. 

 

Veiledninger for ulike verktøy:

Det finnes ulike programmer som kan brukes til å lage digitale fortellinger, f.eks Photo Story 3 for WindowsAnimoto ogPhotoPeach.