Piloter - gjennomføring

Snarfilm er et prosjekt støttet av Norgesuniversitetet under navnet "Nærproduksjon av video". Etter hvert begynte vi å bruke navnet "snarfilm" i stedet for "nærproduksjon". Prosjektet ble ledet av Høgskolen i Sør-Trøndelag med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Handelshøyskolen BI som partnere. Hensikten med prosjektet er å sette lærerne i stand til å lage sine egne pedagogiske snarfilmer ved hjelp av enkelt håndholdt videoutstyr som f.eks smarttelefoner eller små kompaktkameraer. Sentral i prosjektet er at disse snarfilmene skal ha en planlagt pedagogisk funksjon.

Det ble gjennomført to runder med piloter: høsten 2011 og våren 2012. Pilotene ble gjennomført ved at fag ble valgt ut til aktivt å bruke video av type snarfilm som del av læringsaktivitetene. Line Kolås fra HiNT gjorde i forkant av pilotene et arbeid der videoer ble klassifisert i forskjellige typer alt etter hvilken funksjon de kan ha i en læringsaktivitet.

Piloter høsten 2011:

Piloter våren 2012: