Kreativ leik med IKT i barnehagen

Her er en forklaring til hvordan video brukes gjennomgående i EVU-studiet "Kreativ leik med IKT i barnehagen", som er samlingsbasert med nettstøtte. I løpet av 2. semester gjennomføres 2 samlinger. Videoene er strukturert og klassifisert i henhold til de 4 fasene fra håndboka vår.

Opplegget er laget av Robin Munkvold og Line Kolås, HiNT.

Fase 1: Forberedelse

Kategori: Motivasjon

Beskrivelse: En introduksjon til 3. samling. Delvis motivasjon, delvis praktisk informasjon i forkant av samlingen

Video: http://youtu.be/t2vwrv1eGyk

 

 

Kategori: Motivasjon

Beskrivelse: Introduksjon av foreleserne. Gjør at studentene blir litt kjente med oss før vi treffes

Video: http://youtu.be/P2f8JwJCFF4

   

 

Kategori: Underveisoppfølging

Beskrivelse: Julehilsen til studentene, desember 2011

Video: http://youtu.be/tWlfJetqXXk

 

 

Fase 2: Læringsaktivitetene

Kategori: Demonstrasjon (howto)

Beskrivelse: En demo på hvordan løse en spesiell problemstilling med en gitt programvare

Video: http://youtu.be/dNrLD_lZJcI

 

 

Kategori: Instruksjon

Beskrivelse: En video som har brukt JiNG fra Techsmith til å filme (og instruere) studenter i hvordan bruke Screencast-o-matic

Video: http://matikk2012.wikispaces.com/Utvikle+screencast+-+ressurser

 

Fase 3: Etterarbeid

Kategori: Oppsummering, refleksjon, repetisjon

Beskrivelse: En video som oppsummerer arbeid fra en samling på temaet Implementering av IKT i barnehagen. Den tar for seg selve presentasjonen som ble gjort på samlingen, oppgaven studentene ble stilt ovenfor og en oppsummering av deres samlede ideer på temaet. Her snakker jeg med utgangspunkt i en på forhånd laget powerpointpresentasjon. Det fungerer bra - og gir rimelig grei bildekvalitetn introduksjon til 3. samling. Delvis motivasjon, delvis praktisk informasjon i forkant av samlingen. 

Video: http://youtu.be/n5At0bryMUI

 

 

Kategori: Oppsummering, refleksjon, repetisjon

Beskrivelse: Studentene gjennomførte først en flervalgstest på temaet IKT, lovverk og etikk i barnehagen. Deretter hadde vi en liten samtale omkring hovedpunktene på samling 4 i kurset. Til sist laget jeg en oppsummering - hvor jeg viser til de rette svar på testen, samt oppsummerte tekstlige besvarelser fra studentene. Ganske arbeidsomt, men gir trolig økt læringseffekt. Vanskelig med statistikkvisning i Fronter - som ikke tar med alle de detaljer som ligger i hvert enkelt spørsmål (som detaljeres mer - utover hovedspørsmålet). Dette gjorde det utfordrende å kun bruke dette for å lage en oppsummerende video på temaet. Bildekvaliteten her var vanskelig å få god nok, uten av filmen blir over 1 Gb.

Video: http://youtu.be/sdxvAcULrEo

 

 

Fase 4: Vurdering

Kategori: Formativ vurdering

Beskrivelse: Tilbakemelding på mappekrav. Gir ideer til forbedringer og skryter samtidig for å motivere. Erfaring tilsier at hver enkelt video bør lages umiddelbart etter at man har gjort seg opp en mening med innleveringen. Jeg gjorde først tekstlige oppsummeringer for meg selv for alle. Så gikk det noen dager og jeg skulle lage videoer... - måtte omtrent lese igjennom alt på nytt... Å gi denne type tilbakemelding på korte tekstdokumenter er nok litt i overkant - kan det føles som. Det går raskere å skrive inn de tilbakemeldinger som er gitt her... - men det ander meg at studentene synes dette er bra... Skal spørre dem etterhvert... :-) 

Video: http://youtu.be/v_s3cDF0yxc

 

Flere eksempler på formativ vurdering her: