Studentenes evaluering av piloter

Underveis i pilotene har vi spurt studentene hva de synes om måten vi har brukt video i læringsaktivitetene på. Det er klart at det er ikke alle opplegg som faller i smak hos studentene. Videre er det jo også stor forskjell på studentene om de liker video eller ikke.

En hovedkonklusjon er nok at der video aktiviserer studentene (og det var jo også hovedformålet med dette prosjektet) så ser det også ut til å falle i smak hos studentene.

Alle studentene fikk spørsmål om hvordan de likte videoer som del av læringsaktivitetene, om de hadde effekt på læringsresultatet, om de ble mer motivert for faget med bruk av video etc.

Spørsmålene studentene fikk varierte noe alt etter hvilket fag som ble kjørt. Nedenfor finner du en oppsummering av resultatene fra spørreundersøkelsene til noen av fagene.