Hvordan lage snarfilm: Forarbeid

Pedagogiske valg

Dersom man selv ønsker å lage pedagogiske videosnutter kan det være nyttig å være bevisst på:

Generell videoproduksjon skiller mellom ulike faser i planleggingen av en film; idé, pitch ("salgbar" versjon av ideen), konsept, synopsis, manus, dreiebok, storyboard, framdriftsplan, opptaksplan, dagsplan (Karlsen et al, 2004). Ved produksjon av en snarfilm er det ikke ønskelig med en så omfattende produksjonsfase, men man ønsker selvfølgelig en best mulig snarfilm, og da kan f.eks bruk av enkel dreiebok være nyttige hjelpemidler. I en dreiebok er hver scene i manuset brutt ned til den enkelte kamerainnstilling og inneholder f.eks bildeutsnitt, kameravinkel, kamerabevegelser, lyd og lys. Når det gjelder bruk av personer i en snarfilm bør man også vurdere behov for etablering av personer. For at vi skal skjønne hvem personene i en film er, må de etableres.

Prototyping

Husk også at ved produksjon av snarfilm vil man i mange tilfeller bruke såpass lite tid og ressurser på første opptak, at når man i etterkant ser hva som kunne vært gjort bedre (bruk gjerne kolleger etc til vurdering av første opptak), så kan man heller ta både to eller tre opptak for å få fram det som var målet med videosnutten. På denne måten kan man bruke en slags prototypingsmetodikk for å forbedre kvaliteten på sine snarfilmer.

Tekniske avklaringer

Det er ikke bare pedagogisk planlegging som må gjennomføres før man skal starte med produksjon av en snarfilm. Man bør også gjøre en del tekniske avklaringer.

Det kan være hensiktsmessig å bestemme seg allerede før opptak for hvor snarfilmen skal publiseres, da ulike videotjenester stiller ulike krav til f.eks filformat, tidsbegrensning / lengde på video. Man bør også vurdere hvor/ hvordan eventuell redigering av filmen skal skje. I tillegg bør man også vurdere hvilken teknologi som vil være mest hensiktsmessig å bruke, f.eks screencast eller mobilvideo. Ved å ta slike valg på forhånd kan man spare seg for en del arbeid og ikke minst "prakk" i etterkant av opptak.