Hvordan lage snarfilm: Mobilvideo

Hva er en mobilvideo?

Smarttelefoner er mer enn en mobiltelefon, det er en datamaskin i lommestørrelse som i tillegg til å være en mobiltelefon også kan være GPS, spillkonsoll, stillbildekamera, diktafon, videokamera med mer. Mobiltelefonen er ofte tilgjengelig og videokameraet på mange smarttelefoner gir god kvalitet til snarfilmer. 

Nyere telefoner vil ha ulike muligheter for overføring av videofiler fra mobil til datamaskinen, f.eks ved bruk av USB-kabel eller trådløst ved å logge seg på et trådløst nettverk og deretter bruke f.eks e-post, sky-tjenester som f.eks DropBox. Nyere telefoner har også mulighet til å publisere video direkte til Youtube og andre videotjenester fra mobiltelefonen.

Nyere smarttelefoner har også enkle videoredigeringsprogram, hvor man kan gjøre enkel videoredigering som klipping, legge til musikk / lyd / stillbilder, og legge til tekst  / rulletekst samt overganger mellom klipp.

Også de fleste elevene har videokamera i lomma. Fordelen ved at elevene kjenner teknologien fra før, og trenger minimalt med opplæring for å bruke video som et verktøy i læringsprosessen, er også verdifull.

Det er umulig å lage en spesifikk beskrivelse for hvordan lage mobilvideoer, da ulike mobiltelefoner er ulike. Men generelt sett kan prosessen ved bruk av mobilvideoer kort oppsummeres slik: 

Fase 1: Videoopptak

- Unngå urolig kameraføring!

- Tenk lydkvalitet:

- Utnytt fordelen med at man som lærer stort sett alltid har videokameraet for hånden. 

- Utnytt at de fleste studentene har videokamera i lomma. Studentene kjenner teknologien fra før, og trenger minimalt med opplæring for å bruke video som et verktøy i læringsprosessen.

- Kjenn din mobiltelefon: Det er gjerne ulike filformater på mobilvideo, f.eks 3gp, mp4. Kjenn til hvilket filformat din mobiltelefon bruker.

 

Fase 2: Overføring av videofil fra mobiltelefon til datamaskinen

Nyere telefoner vil ha ulike muligheter for overføring av videofiler fra mobil til datamaskinen, f.eks ved bruk av:

 

Fase 3: Videoredigering

Nyere smarttelefoner har også enkle videoredigeringsprogram, hvor man kan gjøre enkel videoredigering som klipping, legge til musikk / lyd / stillbilder, og legge til tekst  / rulletekst samt overganger mellom klipp.

Ved overføring av video til datamaskin med tilgang til videoredigeringsprogram, kan man bruke mye energi på videoredigering. Tips: Vurdér tidsbruk. Det er bedre å forberede opptaket litt, enn å bruke mye tid på videoredigering dersom man ønsker å bruk video som "snarfilm" i undervisningen.

 

Fase 4: Visning av mobilvideo fra datamaskin

Det finnes en rekke ulike filformater for video, f.eks Windows media (.wmv), QuickTime (.mov), Video for Windows (.avi), MPEG (.mpg /.mp4), GPP (.3pg).

For å se digitale filmer på datamaskinen må man ha installert en media player (medieavspiller). En media player er programvare for å spille av audio og video. Vanlige media playere er:

 

Videokonvertering:

Det finnes videokonverterings-programmer, dersom man ønsker å endre filformatet til en videofil, eller ønsker å vise videoen i forskjellige teknologiske løsninger. Eksempler på slik programvare er FreeMake Video Converter, Mpeg stream clip, Handbrake, Miro. 

Videokonvertering kort forklart: Hent inn original videofil og velg deretter hvilket filformat eller teknologisk løsningen endelig video skal bli.

 

Eksempler