Studentene lager video med lærestoff

Laget av: Magnus Finset Sørdal 

Pedagogisk funksjon: 

Lengde: Til sammen 14 filmer med lengde på 2-5 minutter hver.

Teknisk: Filmene ble tatt opp med det studentene hadde tilgjengelig, spesielt telefon og webkamera.

Vanskelighetsgrad: Lett

Tid å lage totalt: 1 time (utenom faglig research)

Krav til forberedelser: Studentene fikk utdelt oppgaven og fikk 14 dager å forberede seg på. Videoene ble sett av alle i klassen og brukt som underlag for diskusjon.

Ting å tenke på for å lykkes: Studentene fikk ingen veiledning på teknisk opplegg, og det fungerte helt fint. De løste det på ulike måter, men alle løste det. Viktig å sette tydelige krav til faglig innhold.

Eksempel: Her er noen eksempler på ulike studentlagde videoer. 
- En innføring i Google plus (http://youtu.be/RPLOeIDXOKk)

- En film om Flickr (http://youtu.be/2cTWJ0rSRoc)

Se flere eksempler og les en mer detaljert beskrivelse om opplegg for studentgenererte videoer på snarfilm-bloggen. Her er for øvrig et annet eksempel på studentgenererte videoer