Hvordan lage snarfilm: Podcast

Begreptet "podcast" kan beskrives som online audio eller video-innhold som som oftest kan leveres via en "RSS feed". Brukerene kan hente ned og spille av lyden på f.eks en mp3-spiller eller iPod, og kan dermed høre hva hun vil, når hun vil og hvor hun vil.

I Podcasthåndboka (utviklet i et annet NUV-prosjekt) finner man beskrivelse av hva en podcast er, hvorfor bruke podcast og hvordan komme i gang. Det beskrives også noen ideer for pedagogisk bruk av podcasts. Derfor går vi ikke nærmere inn på podcast her.