Forklare ved å tegne på papir

Laget av: Anette 

Pedagogisk funksjon: Instruksjon, repetisjon.

Lengde: 15 minutter.

Teknisk: Filmet med iPhone og mekket med Screenflow.

Vanskelighetsgrad: Middels

Tid å lage totalt: 1 time (litt planlegging, en testgjennomkjøring, filming og rask mekking).

Krav til forberedelser: Her tok jeg utgangspunkt i oppgaver fra en bok som minner om øvingsoppgaver i faget, så det krevde ikke noe særlig med forberedelser.

Ting å tenke på for å lykkes: Belysning (tenk blant annet på hvordan skygger faller!), lydkvalitet (ikke for mye støy i rommet, gjerne mikrofon), tydelig skrift.

Eksempel: Her er eksempel på video hvor læreren forklarer kongruensregning (matematikk) ved å tegne på papir (http://youtu.be/dlPn8L6s-5I)