Studentene retter øvinger selv

Laget av: Geir Maribu

Pedagogisk funksjon: Bedre veiledning ved at studentene retter oppgavene selv på grunnlag av løsningsforslag innspilt som snarfilmer. Metoden skalerer godt og fungerer derfor like godt uavhengig av gruppestørrelse. 

Lengde: 3-4 minutter

Teknisk: Filmene er tatt opp på kontoret som skjermopptak med Screenflow for Mac. Linux-en ble kjørt i virtuell maskin med Vmware Fusion.

Detaljert beskrivelse: Studentene har fått en innleveringsoppgave bestående av 7 deloppgaver. Disse er av både praktisk og teoretisk art. Vanligvis leveres disse oppgavene inn som en besvarelse og lærer/veilder retter, kommenterer og godkjenner denne innleveringen. Dette er ganske mye arbeid når antall studenter overstiger 15. Kvaliteten på tilbakemeldingene varierer nok også en del avhengig av innsatsen til lærer. Studentene utførerer oppgavene på vanlig måte slik de alltid har gjort, leverer inn oppgavene til retting og godkjenning. Men i stedet for at lærer/veileder retter oppgavene skal de selv rette oppgavene. Det skal de gjøre på grunnlag av løsningsforslag som lærer har lagt ut. Løsningsforslagene er en snarfilm for hver oppgave der lærer viser løsningen og kommenterer på alternativer etc. Studenten skal se gjennom filmen for en oppgave og deretter vurdere sin egen løsning opp mot denne mønsterløsningen. Studenten skal oppgi vurderingene som et prosenttall. Dette gjøres for hver oppgave og til slutt oppgir studenten et prosenttall for hele innleveringen. Til slutt skriver studenten inn disse prosenttallene i den opprinnelige innleveringen, både prosenttall for hver oppgave og for hele innleveringen. Dette er utgangspunkt for lærerens godkjenning av innleveringen. Hva oppnår vi med dette?

Les mer om hvordan studentene selv kan rette øvinger med videohjelp på snarfilm-bloggen. 

Vanskelighetsgrad: Lett

Tid å lage totalt: Ikke noe mer tid enn å lage vanlige løsningsforslag. 

Krav til forberedelser: Delvis. Bør tenke gjennom hva en skal si, men kan (med fordel) ta det meste på sparket.

Ting å tenke på for å lykkes: Ikke noe spesielt.

Eksempel: Her er eksempler på ulike videoer hvor studentene retter øvinger selv. Først en film som forklarer hva dette dreier seg om. Deretter 3 eksempler på filmer for noen av oppgavene.

 - Introduksjon til opplegget (http://youtu.be/GsrnhxlIKSs)

 - Svar på oppgave nr 1 (http://youtu.be/XtULJlkYaBo)

 - Svar på oppgave nr 2 (http://youtu.be/HoSjiGPWWjM)

 

 - Svar på oppgave nr 7 (http://youtu.be/AFKYTZtO2zw)