Pedagogisk bruk av snarfilm

Definisjonen av begrepet "snarfilm" er korte videosnutter som er raskt produsert og publisert, og ikke varer mer enn 5 min. Slike videosnutter er utviklet ved bruk av enkle digitale verktøy og krever vanligvis minimal redigering før publisering. Stikkord er altså hurtig produksjon og publikasjon av korte videosnutter.

Det kan være hensiktsmessig å dele læringsprosessen i ulike faser for å finne når og hvordan man kan bruke video som pedagogisk verktøy i læringsprosessen. Vi velger å dele læringsprosessen i 4 faser:

  1. Forarbeid
  2. Læringsaktivitetene
  3. Etterarbeid
  4. Vurdering

I tillegg bør du lese om