Pedagogisk bruk fase 1: Forarbeid

Video brukt som forarbeid kan innebære videoer brukt til motivasjon, f.eks lekpreget presentasjon (f.eks tongue twisters), nyhetsoppslag etc. Video kan i tillegg brukes som lesestøtte til lekser som kan være vanskelige, dette kan være definisjoner, spørsmål til teksten / temaet, introduksjon til teksten / temaet og bakgrunnsinformasjon. Rismark et al (2007) presenterer det de kaller "video vitaminer", som er video-introduksjoner før forelesninger, som gjerne inneholder en oppgave som elevene skal svare på, hvor målet er at studentene skal møte bedre forberedt til undervisningsøkta. Video brukt til forarbeid kan også være en video som oppstart til et tema eller såkalte "lesson starters".

Her er et eksempel på en motivasjonsvideo hvor en faglærer forteller studentene om ukens tema
(http://youtu.be/a4REorvMIDw)