Spontant intervju med fagekspert

Laget av: Anette 

Pedagogisk funksjon: Motivasjon. Videoen ble til i et øyeblikks inspirasjon da jeg skulle snakke med Kristian og lagt ut løsrevet fra forelesningene (den ble laget etter at vi hadde gått gjennom dette temaet).

Lengde: 4 minutter.

Teknisk: Filmet med iPhone og mekket med Screenflow.

Vanskelighetsgrad: Lett.

Tid å lage totalt: 1 time (rask planlegging, en testgjennomkjøring, filming og rask mekking).

Krav til forberedelser: Dette intervjuet skjedde ganske spontant, da jeg kom i prat med en kryptolog like før vi skulle ha om RSA-kryptering i et fag.

Ting å tenke på for å lykkes: Lydkvalitet (ikke for mye støy i rommet, gjerne mikrofon), kameraføring.

Eksempel: Her er eksempel på en video hvor en kryptolog forklarer hvordan RSA dukker opp i hverdagssurfing på nett (http://youtu.be/X5E-bf47AVU)