Evaluering Programmering i Visual Basic

Programmering i Visual Basic er et nettbasert fag som undervises for 1.klasse-studenter. Det er faglig tungt for mange, da en både må forstå teori og øve seg i å programmere i praksis på sin egen maskin. Som nettstudent er det vanskelig å få hjelp umiddelbart, og mange står i stampe flere dager før de får hjelpen de trenger til å komme videre.

Det er laget flere kategorier filmer for dette faget:

Spørsmål om video i underveis- og avsluttende undersøkelser i faget

Som del av underveisevaluering og sluttevaluering i faget, ble det gitt noen spørsmål om bruken av video. Hovedinntrykket er at studentene er godt fornøyde med videoer og gjerne skulle hatt enda flere videoer. Høsten 2012 kom det 14 tilbakemeldinger. På en skala fra 1 til 6 der 6 er best, gir studentene følgende tilbakemelding på matrisespørsmålet "Hvor fornøyd er du med kvaliteten på...":

Samme spørsmål ble også gitt våren 2012, med omtrent samme resultater men bare 6 svar. Høsten 2011 var det ikke fullt så gode resultater (13 svar). Det er ikke undersøkt nærmere hvorfor det har blitt bedre etterhvert.  

Her er noen typiske tilbakemeldinger på fritekst-form: 

Egen dedikert undersøkelse om video

Høsten 2011 ble det gjennomført en egen, dedikert undersøkelse om bruken av video. Det var bare 9 svar. Undersøkelsen hadde 10 spørsmål, og her er et utdrag med oppsummering av de viktigste resultatene: