IKT for lærere

Demo av funksjonalitet i programvare

Pedagogisk funksjon: Demonstrere ny funksjonalitet i et program studentene tidligere har fått innføring i.

Lengde: 0:55 min

Teknisk: Opptaket ble gjort ved bruk av programmet Screencast-o-matic.com. Opptaket kunne vært gjort på SmartBoarden, men er i dette tilfellet tatt opp på egen datamaskin. Bruk av headsett med mikrofon for å få med muntlige forklaringer. Lagret som mp4-fil på egen datamaskin, og deretter lastet opp i Youtube.

 

Tips til "leketøy" (frivillig aktivitet for studentene)
Pedagogisk funksjon: Motivere studentene til å prøve ut nye verktøy, selv om dette verktøy ikke er en del av kurset.
Lengde: 2:04 min
Teknisk: Snarfilmen ble tatt opp ved bruk av programmet Screencast-o-matic i tillegg til headsett med mikrofon.

Videobasert tilbakemelding på innleveringer:

Pedagogisk funksjon: Bedre veiledning ved at studentene på et samlingsbasert studie får visuelle og muntlige kommentarer på gruppeinnleveringen sin. Siden studentene kommer på samling kun 2 ganger pr. semester vil muntlige kommentarer kunne gi en følelse av nærhet.

Lengde: Tilsammen 35 snarfilmer på 2-4 minutter

Teknisk: Snarfilmene ble tatt opp med bruk av tegnebrett, programvare som tilhører interaktive tavler (SMART Notebook) for å kunne skrive i begge vinduene (word og internet explorer) og screencast-programmet WM Capture.

Videobasert tilbakemelding på mappekrav:

Pedagogisk funksjon: Bedre veiledning ved at studentene på et samlingsbasert studie får muntlige kommentarer på gruppeinnleveringen sin. Siden studentene kommer på samling kun 2 ganger pr. semester vil muntlige kommentarer kunne gi en følelse av nærhet.

Lengde: Til sammen ti filmer med lengde på 2-4 minutter hver.

Teknisk: Filmsnuttene ble tatt opp som screencasts, hvor jeg hadde opp studentgruppenes besvarelser på skjermen (stort sett word-dokumenter) og brukte markeringsverktøyene med diverse farger for å vise hva jeg kommenterte muntlig. Noen av screen castene ble tatt opp med programmet CamStudio og noen med WM Capture. WM Capture ble etterhvert valgt fordi filstørrelsen (.avi-format) ved CamStudio ble såpass stor at det ble nødvendig med komprimering, som igjen ga litt for dårlig bildekvalitet. Ved bruk av WM Capture får man .wmv-filer i små størrelser med bra lyd og grei nok video.

Youtube-video som "evalueringsverktøy":

Pedagogisk funksjon: Få tilbakemelding fra workshopdeltakerne / evaluering av workshop. Ca 1:15 min ut i videosnutten kombineres bevisst videosnutten og kommentarfeltet i youtube ved å peke nedover og si at "tilbakemeldinger ønskes her". Pga tidsnød på workshop'en fikk jeg desverre ikke testet ut youtube som evalueringsverktøy i praksis.

Lengde: 1:30 min

Teknisk: Opptak med Logitech webkamera via Youtubes mulighet for "Spill inn fra nettkamera". Videoen ble lagt direkte ut på Youtube uten redigering.

Andre samling 27 - 30.oktober

Introduksjon til andre samling

Pedagogisk funksjon: Tydeliggjøre ovenfor studentene innhold på samling 2, samt hva vi forventer er lest av litteratur før de kommer på samlingen. I og med at studentene bl.a skal jobbe med tankekart som samarbeidsverktøy er videoen tatt opp som en screen cast av tankekart-verktøyet mind42, for å kort vise hva et tankekart er og hvordan grensesnittet i verktøyet er.

Lengde: 2.56 min.

Teknisk: Screencast tatt opp med WM Capture (wmv-fil). Video er lagt ut i Fronter.

Svar på studentspørsmål:

Pedagogisk funksjon: Svare konkret på et spørsmål fra student (sendt på e-post). Videoen ble sendt som vedlegg på epost til studenten som spurte, men også lagt ut i Fronter da det trolig er flere som trenger en liten påminnelse om hvordan oppgaven i wikien skulle løses. Oppgaven ble presentert på samling 1 ca 1 måned tidligere, og studentene fikk også prøve ut hvordan de redigerer i en wiki (wikimedia), men de jobbet med mange ulike temaer på samlingen så en påminnelse i videoform er kort og effektiv.

Lengde: 2.36 min

Teknisk: Screencast med demo (tatt opp ved bruk av WM Capture wmv-fil).

Intervju med ekspert

Pedagogisk funksjon: For å informere om flervalgstester laget vi et intervju av Svend Andreas Horgen som har jobbet mye med flervalgstesterMotivere ved å bruke fageksperter til små videosnutter som kan vises i klasserommet.

Lengde: 2.31 min

Teknisk: Intervjuet ble gjennomført via Skype. Ved HiNT hadde Line testet ut forskjellig programvare for screencasts (jing, camstudio, WM capture) men alle programmene hadde problemer med å ta opp lyd ved opptak av skypemøter. Ved å installere en add-on til Skype som het VodCaster løste problemet seg da vi testet i forrige uke, men samme dag som intervjuet med Svend Andreas ble skype oppdatert ved oppstart, noe som gjorde at VodCaster fikk problemer - så store problemer at vi ikke vil anbefale programmet... Vi måtte til og med avinstallere og reinstallere skype for at lyd skulle fungere etterpå! Vi har ikke Camtasia, men skulle gjerne visst om Camtasia klarer å ta opp både lyd og bilde av en skypesamtale.

Opptaket ble derfor gjort i .mov-format på Mac hos Svend Andreas Horgen. Bildekvaliteten er noe dårlig pga S.A. Horgen sitter på hjemmekontor, med begrenset internett-hastighet.

http://www.youtube.com/watch?v=87j2Wm0427k

Første samling 25.-27. august.

Introduksjonsvideo:

Pedagogisk funksjon: Ønske velkommen til første samling, med litt praktisk informasjon samt "vise ansikt".

Lengde:1.51min.

Teknisk:Videoen ble tatt opp med mobilkamera på en Samsung mobiltelefon. Format: mp4

Årets nye tema i dette studietilbudet var bruk av interaktive tavler. Vi laget derfor en introduksjon til studentene før samlinga hvor vi viste litt bruk av vår smartboard for å introdusere undervisningsopplegget for første samling.

http://www.youtube.com/watch?v=_1KpNpJO1fI

Introduksjon til verktøyet "Typewith.me"

Pedagogisk funksjon: Tutorial som viser hvordan verktøyet Typewith.me kan brukes som samarbeidsverktøy. Muntlige beskrivelser på norsk (det finnes mange tutorials for diverse verktøy, men de er som oftest på engelsk).

Lengde: 3.47 min

Teknisk: Dette er en screencast tatt opp med CamStudio. Deretter ble avi-fila fra CamStudio gjort om til en mp4-fil for å gjøre filstørrelsen mindre (brukte programmet Freemake Video Converter til å gjøre dette).

http://www.youtube.com/watch?v=GgE8M-ERbA0

Opptak av forventingsvideoer

Pedagogisk funksjon: På slutten av samlinga ble studentene delt inn i grupper. Hver gruppe skulle presentere sine forventninger og utfordringer i forhold til dette studiet. Dette ble gjort for å avklare studentenes forventninger, men også gjøre studentene mer bevisste sine utfordringer (da det er et EVU-tilbud er de fleste studentene i jobb og har endel praktiske utfordringer). videoene er tenkt vist på siste samling til våren, for at studentene skal evaluere om studiet levde opp til forventningene og kunne gi tilbakemeldinger til fagansvarlige om dette, samt at studentene skal kunne bruke videoene som formativ vurdering for å bevisstgjøres hva de faktisk har lært i løpet av året.

Lengde: 13 videosnutter á 2-3 minutter.

Teknisk: Vi brukte mobilkamera (Samsung Galaxy) til opptak av dette, filformatet var .mp4.

Det er ikke gjort avtale med studentene om publisering av disse opptakene.