Praktisk Linux

Studentene retter øvingene selv

Pedagogisk funksjon: Bedre veiledning ved at studentene retter oppgavene selv på grunnlag av løsningsforslag innspilt som snarfilmer. Metoden skalerer godt og fungerer derfro like godt uavhengig av gruppestørrelse. Se mer nedenfor.

Lengde: Til sammen sju filmer med lengde på 3-4 minutter hver

Teknisk: Filmen er tatt opp på kontoret som skjermopptak med Screenflow for Mac. Linux-en ble kjørt i virtuell maskin med Vmware Fusion.

Mer om pedagogisk funksjon: Studentene har fått en innleveringsoppgave bestående av 7 deloppgaver. DIsse er av både praktisk og teoretisk art. Vanligvis leveres disse oppgavene inn som en besvarelse og lærer/veilder retter, kommenterer og godkjenner denne innleveringen. Dette er ganske mye arbeid når antall studenter overstiger 15. Kvaliteten på tilbakemeldingene varierer nok også en del avhengig av innsatsen til lærer.

Jeg prøver nå et nytt opplegg inspirert av prosjektet vårt om snarfilm. Noe av inspirasjonen er også henten fra det forrige Norgesuniversitetprosjektet vi var med i, Assess 2010, som gikk ut på å gi god og effektiv underveisvurdering i store studentgrupper. Opplegget som jeg prøver nå skalerer meget bra og er derfor like anvendelig i store som i små studentgrupper.

Opplegget er som følger: Studentene utførerer oppgavene på vanlig måte slik de alltid har gjort, leverer inn oppgavene til retting og godkjenning. Men i stedet for at lærer/veileder retter oppgavene skal de selv rette oppgavene. Det skal de gjøre på grunnlag av løsningsforslag som lærer har lagt ut. Løsningsforslagene er en snarfilm for hver oppgave der lærer viser løsningen og kommenterer på alternativer etc. Studenten skal se gjennom filmen for en oppgave og deretter vurdere sin egen løsning opp mot denne mønsterløsningen. Studenten skal oppgi vurderingene som et prosenttall. Dette gjøres for hver oppgave og til slutt oppgir studenten et prosenttall for hele innleveringen. Til slutt skriver studenten inn disse prosenttallene i den opprinnelige innleveringen, både prosenttall for hver oppgave og for hele innleveringen. Dette er utgangspunkt for lærerens godkjenning av innleveringen.

Hva oppnår vi med dette?

Hva sier studentene om opplegget?

Dette må vi komme tilbake til da studentene ennå ikke har prøvd det

Her er de aktuelle filmene. Først en film som forklarer hva det dreier seg om. Deretter en film for hver oppgave.

Intro til nytt tema

Pedagogisk funksjon: Vise ansikt, motivere for å arbeide med faget samt si kort noe om det nye skrivebordsmiljøet som Linux har fått i år.

Lengde: 3:05

Teknisk: Filmen er tatt opp på kontoret med web-kamera av type Logitech.

Presentasjon av faglærer

Pedagogisk funksjon: Filmen er en presentasjon av faglærer. Det viktige med en film av den typen er å vise ansikt og stemme. Studentene får et nærmere forhold til faglærer.

Lengde: 3:37

Teknisk: Filmen er tatt opp på kontoret med web-kamera av type Logitech plassert på skjermkanten. Det tok meg cirka en halv time å lage denne filmen. Med mer erfaring og i enda større grad effektiv produksjonslinje vil det gå enda raskere. Filmen kunne alternativt vært laget ved hjelp av en mobiltelefon med kamera.

Litt redigering i iMovie der det bel lagt på 2-3 tekststrenger i filmen.