Sosiale medier

Pedagogisk funksjon:
- Studentene må anvende teori som tidligere er gjennomgått.
- Studentene er med å skaper pensum, må dermed reflektere betydelig over innholdet.
- Studentene lærer rent praktisk å lage små videofilmer.
- Videoene fungerer som diskusjonsunderlag i timen.

Lengde: Til sammen 14 filmer med lengde på 2-5 minutter hver
Teknisk: Filmene ble tatt opp med det studentene hadde tilgjengelig, spesielt telefon og webkamera.

Opplegget er som følger:
Studentene fikk utdelt oppgaven under og fikk 14 dager å forberede seg på. Videoene ble alle sett i klassen og brukt som underlag for diskusjon.

"Oppgave 1: Presentasjon av plattformer og teknologier - presentasjon
Det fins en rekke internettbaserte plattformer og teknologier som legger til rette for sosial interaksjon. Mange av disse sosiale mediene kan være nyttig for bedrifter som ønsker å markedsføre sine produkter og tjenester, bygge merkevare eller bedre forstå sine målgrupper.

Vi har plukket ut en liste med noen av de vi mener er mest interessant for bedrifter.
Du skal sammen med et utvalg medstudenter sette sammen en 3-5 minutters videopresentasjon som tar for seg en av disse plattformene eller teknologiene i detalj.

Det vi minst ønsker svar på er:


Eksemplifiser gjerne med et konkret eksempel som viser hvordan en bedrift har tatt i bruk plattformen eller teknologien."

Hva sier studentene om opplegget?

Se vedlegg. Noen av filene må man skrolle nedover i for å se responsene.