Evaluering diverse fag Svend

I Snarfilm-prosjektet har Svend Andreas i hovedsak brukt faget Programmering i Visual Basic som pilot. I tillegg har noen andre fag som Sosiale medier og Webprogrammering i PHP hatt så stort innslag av videoer inspirert fra Snarfilm-prosjektet, at det er gjennomført egne evalueringer for disse fagene. Her er en kortfattet oppsummering av tilbakemeldingene fra studentene i de to fagene. 

Sosiale medier

Refleksjon: Faget var helt nytt i 2011, og det ble derfor lagt vekt på å lage en del video i moduler hvor det var hensiktsmessig. I praksis fungerer mange av videoene som formidling av egne erfaringer og praktiske tips, som utfyller skriftlig teori. Det ble ikke spurt spesifikt om variasjon, men en kan anta at videoer bidrar til å variere læringsopplevelsen. 

Refleksjon: I en av modulene ble det bare laget video som lærestoff. Det ble for tynt. Derfor ble modulen utvidet neste semester med annet lærestoff. Det er tidkrevende å lage godt videobasert lærestoff, og det bryter også litt mot snarfilmkonseptet. Kommentaren over og magefølelsen sier at bruk av video blir best når videoen klarer å motivere, engasjere, aktivisere studenten. Det å kun lage video som lærestoff, går også an, men vil da ta veldig mye tid om det skal bli tilstrekkelig mengde og kvalitet.  

Refleksjon: Noen av videoene ble spilt inn i et lite møterom, uten headset. Det gir som fordel at en kan vise ansikt noen sekunder uten å se ut som en marsboer, men går utover lydkvaliteten (med mindre en vil kombinere lyd med headset og uten headset). 

Refleksjon: Fagfeltet "Sosiale medier" er nytt, og består av blant annet verktøy og teknikker hvor video egner seg godt. 

Webprogrammering i PHP

I dette faget har noen av snarfilmene ligget fritt tilgjengelig på YouTube. Et eksempel er en introduksjonsfilm som prøver å motivere studenter i forkant av faget. Den er ikke evaluert eksplisitt, men den har per 13.jan. 2013 hatt 1250 visninger, 5 personer har gitt tommel opp og 1 person gitt tommel ned. Faget har i løpet av de tre semestrene filmen har ligget ute, hatt bare 100 studenter totalt sett. En årsak til at telleverket kan ha kommet til 1250 visninger, kan være at filmen også ligger ute som "reklamefilm" på http://itfag.hist.no. Slik sett er filmen et eksempel på en kombinasjon av faglig motivasjon og markedsføring. 

I juni 2012 ble det gjennomført en undersøkelse om videoer, men bare 3 personer svarte på undersøkelsen så det er ikke så mye en kan konkludere med: